OM OSS

Internet Broker


Är ett av Sveriges största internetsäljbolag. Vi har en kundbas på närmare 20.000 annonsörer och en säljkår på 50 personer spridda över hela landet.


Vår affärsidé är att agera säljbolag och inom internetannonsering. Vår målsättning är att bli bäst i landet på lokal annonsering online. Vi hjälper våra annonsörer att nå en stor del av den svenska internetpopulationen och det gör vi genom att samarbeta med webbplatser som är byggda på ett sådant sätt att det är möjligt att rikta annonserna lokalt.

´

Lyssna när Johan Jepsson,

VD för Internet broker

Pratar på Jobb & Karriärpodden